ADRES

ul. Sienkiewicza 1a
88-400 Żnin
woj. kujawsko-pomorskie

KONTAKT
tel/fax (52) 303 20 02
mail cku@znin.pl

Adres elektronicznej skrytki ePUAP
/CKU_Znin/SkrytkaESP

Godziny pracy:

pn-pt 800-1600
sobota 730-1530

Godziny pracy biblioteki:

środa 1400-1600
sobota 800-1500
niedziela 800-1400
Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie przez Dyrektora szkoły w każdy czwartek w godz. 11.00-12.00


KOMUNIKAT

W zakładce PRAKTYKI ZAWODOWE znajdują się aktualne informacje:

  • TERMINARZ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ROK SZKOLNY 2017/18
  • MODEL CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
  • HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH ROK SZKOLNY 2017/2018

Aneta Małecka


Ewaluacja problemowa

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w dniach od 8 do 14 czerwca 2017r. zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przeprowadził ewaluację problemową. Ewaluacja obejmowała następujące obszary badawcze:

  • KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE
  • SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI.

Szkoła spełnia wymagania w ww. obszarach na poziomie wysokim. Poniżej przedstawiamy wyciąg raportu ewaluacji – pełny raport dostępny jest na stronie www.seo2.npseo.pl

Wyciąg z raportu


KOMUNIKAT

Słuchacze, którzy zawarli umowę ubezpieczenia grupowego EDU PLUS proszeni są o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na stronie szkoły. WARUNKI

Aneta Małecka

UWAGA

Słuchacze ( T BHP sem III) oraz absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej( styczeń-luty) muszą obowiązkowo do 9 września złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sekretariacie CKU.

Aneta Małecka

KOMUNIKAT

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na dodatkowe zajęcia realizowane w ramach grantu oświatowego

"Ludzie ludziom zgotowali ten los- trudna droga Polski do wolności".

Zajęcia odbędą się w naszej szkole w poniedziałek 22 maja o godzinie 15.00. Tematem poniedziałkowego spotkania będą antypolskie działania sowieckie."


PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy słuchaczom za pomoc i zaangażowanie we współorganizacji wspaniałych, grudniowych akcji:
Warsztatów wigilijnych - wykonywanie ozdób świątecznych przeznaczonych na loterię fantową, z której dochód Rada Słuchaczy przekazała na zakup kuchenki mikrofalowej dla Oddziału Dziecięcego Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie,
„Szlachetnej Paczki” – wspólnie ze społecznością szkolną ZSP w Żninie przygotowaliśmy paczkę dla Mieszkanki Żnina.


KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ POLICEALNYCH !!!

Informuję, iż na stronie internetowej CKU w Żninie pojawiła się zakładka PRAKTYKI ZAWODOWE, w której umieszczane będą na bieżąco ważne informacje związane z praktykami zawodowymi oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Zachęcam do zapoznania się z materiałami.

Opiekun praktyk zawodowych
Aneta Małecka

UWAGA SŁUCHACZE !!!

WSZYSTKIE OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ (SYMBOL MEN-I/50/2), WYDANĄ PRZEZ CKU PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO SEKRETARIATU, CELEM POŚWIADCZENIA NUMERU PESEL, ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI.
LEGITYMACJE BEZ POŚWIADCZONEGO NUMERU PESEL TRAKTOWANE SĄ JAKO NIEWAŻNE.Komunikaty


SŁUCHACZE

ABSOLWENCI

NAUCZYCIELE


CKU - 2017