ADRES

ul. Sienkiewicza 1a
88-400 Żnin
woj. kujawsko-pomorskie

KONTAKT
tel/fax (52) 303 20 02
mail cku@znin.pl

Adres elektronicznej skrytki ePUAP
/CKU_Znin/SkrytkaESP

Godziny pracy:

pn-pt 800-1600
sobota 730-1530

Godziny pracy biblioteki:

środa 1400-1600
sobota 800-1500
niedziela 800-1400




Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie przez Dyrektora szkoły w każdy czwartek w godz. 11.00-12.00


KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH
DO EGZAMINU ZAWODOWEGO
W SESJI LETNIEJ CZERWIEC 2017 ROK
TERMINARZ EGZAMINÓW PISEMNYCH I PRAKTYCZNYCH


KOMUNIKAT

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na dodatkowe zajęcia realizowane w ramach grantu oświatowego

"Ludzie ludziom zgotowali ten los- trudna droga Polski do wolności".

Zajęcia odbędą się w naszej szkole w poniedziałek 22 maja o godzinie 15.00. Tematem poniedziałkowego spotkania będą antypolskie działania sowieckie."


HARMONOGRAM KONSULTACJI ZE SŁUCHACZAMI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE.

Harmonogram


KOMUNIKAT

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2017 r.(nowa formuła egzaminu) pełna treść komunikatu


PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy słuchaczom za pomoc i zaangażowanie we współorganizacji wspaniałych, grudniowych akcji:
Warsztatów wigilijnych - wykonywanie ozdób świątecznych przeznaczonych na loterię fantową, z której dochód Rada Słuchaczy przekazała na zakup kuchenki mikrofalowej dla Oddziału Dziecięcego Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie,
„Szlachetnej Paczki” – wspólnie ze społecznością szkolną ZSP w Żninie przygotowaliśmy paczkę dla Mieszkanki Żnina.


UWAGA!!!
Komunikat dla słuchaczy zdających egzamin zawodowy w sesji letniej!!!

Słuchacze kierunków: OM, TI, TA oraz BHP-semestr II składają deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do 16 lutego w sekretariacie szkoły.

Aneta Małecka

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI ZIMOWEJ STYCZEŃ-LUTY 2017R

Przypominam, iż wszyscy słuchacze i absolwenci kierunków: TI (kwalifikacja E.12, E.13), ODPS (kwalifikacja Z.06), OM (kwalifikacja Z.04), BHP (Z.13) przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji zimowej mają obowiązek odebrania w sekretariacie szkoły indywidualnych harmonogramów zdających.

Aneta Małecka

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ POLICEALNYCH !!!

Informuję, iż na stronie internetowej CKU w Żninie pojawiła się zakładka PRAKTYKI ZAWODOWE, w której umieszczane będą na bieżąco ważne informacje związane z praktykami zawodowymi oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Zachęcam do zapoznania się z materiałami.

Opiekun praktyk zawodowych
Aneta Małecka

UWAGA SŁUCHACZE !!!

WSZYSTKIE OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ (SYMBOL MEN-I/50/2), WYDANĄ PRZEZ CKU PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO SEKRETARIATU, CELEM POŚWIADCZENIA NUMERU PESEL, ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI.
LEGITYMACJE BEZ POŚWIADCZONEGO NUMERU PESEL TRAKTOWANE SĄ JAKO NIEWAŻNE.



Komunikaty


SŁUCHACZE





ABSOLWENCI





NAUCZYCIELE


16 lutego 2017r. godz.16:00
RADA SZKOLENIOWA





















CKU - 2015