Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie

Egzamin maturalny

Szczegółowe informacje na temat egzaminów maturalnych znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin maturalny w "nowej" formule dla:

 1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2018/2019
 2. absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018
 3. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 4. absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018
 5. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
 6. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 7. osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Absolwent obowiązkowo przystępuję do:

 • czterech egzaminów w części pisemnej
 • dwóch egzaminów w części ustnej

Obowiązkowe przedmioty w częsci pisemnej:

 1. język polski - na poziomie podstawowym
 2. matematyka - poziomie podstawowym
 3. język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym
 4. wybrany przedmiot dodatkowy - na poziomie rozrzeszonym

Obowiązkowe przedmioty w części ustnej:

 1. język polski - bez określania poziomu
 2. język obcy nowożytny - bez określania poziomu 

Aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świdectwo należy:

 1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminów obowiązkowych ‎w części ustnej.
 2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminów obowiązkowych ‎w części pisemnej.
 3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

​​

​​Egzamin maturalny w "starej" formule dla:

 1. Absolwentów techników z lat 2005/2006 - 2014/2015.
 2. Absolwentów LO z lat 2004/2005 - 2013/2014.
 3. Osób, które do roku szkolnego 2015/2016 włącznie uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych‎.

Absolwnet obowiązkowo przystępuje do:

 • trzech egzainów w części pisemnej
 • dwóch egzaminów w części ustnej

Obowiązkowe przedmioty w części pisemnej:

 1. język polski - na poziomie podstawowym
 2. matematyka - na poziomie podstawowym
 3. język obcy nowożytny - na poziomie podstawowym

Obowiązkowe przedmioty w części ustnej:

 1. język polski - bez okreslaia poziomu 
 2. język obcy nowożytny - bez okreslania poziomu

Aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świdectwo należy:

 1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminów obowiązkowych ‎w części ustnej.
 2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminów obowiązkowych ‎w części pisemnej.

Zegar

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Infolinia:

Dla młodzieży: 116 111

Dla dorosłych: 800 100 100